Blissbulletinen online

Instruktion för hur du använder Blissbulletinen med inspelad talsyntes med hjälp av programmet Buttercup Reader:

Blissbulletinen online fungerar bäst med Internet Explorer. Använd tab-tangenten för att stega dig fram till önskat avsnitt i Blissbulletinen i lista nedanför. Klicka sedan på enter. En ny sida öppnar sig då. Det kan ta några sekunder innan sidan öppnas.

Om inte insticksprogrammet Silverlight är installerat kommer en fråga om det är första gången du öppnar sidan. Svara ja på frågan att installera Silverlight. Silverlight kommer från Microsoft och är gratis att använda. När Silverlight är installerat startar uppläsningen automatiskt.

Stoppa uppläsningen genom att trycka en gång på mellanslag och tryck ytterligare en gång på mellanslag för att starta uppläsningen igen.

Det går att ändra på storlek och bakgrundsfärg i online-tidningen. Inställningarna för dessa finns under ögat längst ner i verktygsmenyn. Stega dig fram till ögat genom att använda tab-tangenten och välj sedan storlek på text och bakgrundsfärg med enter.

För att komma tillbaka till innehållsmenyn använd tangetbordet: tryck ned alt-tangenten och vänsterpil-tangenten samtidigt. Tyvärr är det enda sättet just nu men det kommer att förbättras.

Observera att uppläsningen av artiklar med blissord stundtals kan vara hackig. Det beror på att varje blissord är inlagt som en bild och det här publiceringsverktyget klarar ännu inte att läsa bliss.